Chico

Naam: Chico van Polderka
Geboortedatum: 9-4-2009
Ras: Shetlander
Vader: Kerswell Cloud
Moeder: Rozita van Polderka
Schoft Hoogte: 89 cm
Geslacht: Ruin
Trainingsdeel: Vrijheidsdressuur en Horse-agility